expolead_logo_colour_mobile

Utbildning av monterpersonal

Föreberedelser före och coaching under mässan ger rätt bemötande i montern och skapar fler kvalificerade leads.

Mässor handlar om att skapa affärer via det personliga mötet. En av de viktigaste faktorerna som avgör om en mässa blir lyckosam är hur man agerar i montern. Mindre bra monteragerande förstör även det mest välplanerade mässprojektet.

De flesta som ska arbeta i en mässmonter behöver utbildas och tränas i hur man interagerar med olika typer av besökare, hur man hanterar olika händelser i montern, vilka erbjudande som visas, vad budskapen är, hur montern och dess teknik fungerar och vem i montern som hanterar vilka typer av besökare och situationer.

Träning av monterpersonalen är en given komponent i alla mässplaner och kan utföras som en enklare kick-off eller mer genomgående utbildning. I detta moment ingår även att skapa en mässguide för monterpersonalen med budskapsplattform och praktisk information. Den här dialogen med monterpersonalen innefattar även direkt uppföljning i slutet av varje mässdag samt planering av nästa dag. Expolead genomför denna utbildning som en obligatorisk del av mässförberedelserna.

Kontakta oss - så hjälper vi er personal att bli bekväma i montern och ge ett professionellt bemötande till era besökare.